SIA Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD" (Vispasaules centralizētās enerģijas klimata balva).

Reizi divos gados par šo augsto apbalvojumu sacenšas Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas centralizētās enerģijas uzņēmumi, prezentējot izcilos sasniegumus un unikālus, inovatīvus projektus. Pirmo reizi balva tika pasniegta 2009.gadā. Deviņu gadu laikā vērtēšanai tika iesniegti 120 pieteikumi no ASV, Kanādas, Somijas, Ķīnas, Francijas, Dānijas un citām valstīm. Apbalvoti tiek vien pieci labākie projekti. Šogad starp tiem - uzņēmums no Salaspils.

Pašvaldības uzņēmumam Salaspils Siltums tika piešķirts apbalvojums kategorijā "Modernizācija". Uzņēmuma panākumi ir pamanīti un atzīti ne tikai Latvijas un Eiropas mērogā, bet visā pasaulē. To nodrošināja inovatīva pieeja darbam, jaunāko tehnoloģiju izmantošana un drosme būt pionieriem savā jomā.

Salaspils Siltums rekorda īsā laikā ir spējis izaugt no ierindas postpadomju katlumājas līdz pasaules līmeņa siltumapgādes uzņēmumam. Tika paveikta vērienīga centralizētās siltumapgādes sistēmas modernizācija, kas ļāva samazināt dabasgāzes patēriņu, aizstājot to ar vietējo, atjaunojamo enerģijas resursu – šķeldu. Veikto pasākumu rezultātā uzņēmums ir spējis ievērojami samazināt siltuma zudumus, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs: "Salaspils Siltums ir piemērs tam, ka arī pašvaldības kapitālsabiedrība var būt enerģiska, mērķtiecīga un efektīva, ka tā var būt paraugs citiem, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas. Mēs lepojamies ar mūsu uzņēmumu gan Latvijā, gan tagad arī starptautiskā mērogā."

Uzņēmumam ir ambiciozi nākotnes plāni. 2018. gadā Salaspils Siltums paredz uzstādīt saules kolektorus ar akumulācijas tvertni, kas ļautu siltumenerģijas ražošanai izmantot saules enerģiju. Šobrīd projekts ir iesniegts apstiprināšanai ES struktūrfondu līdzfinansējumam.

Papildu informācija par apbalvojumu "GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD"