Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka šā gada 15. un 16. novembrī četrās Latvijas pilsētās – Salaspilī, Ogrē, Dobelē un Bauskā - notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un tiem pieejamo valsts atbalstu.

Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija "Altum" informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie varēs uzzināt par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu. tajā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Seminārs Salaspilī notiks 15. novembrī plkst. 11.00 Salaspils Sporta namā Smilšu ielā 1.

Dienas kārtībā paredzētā šādu jautājumu izskatīšana: daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi; ieteicamie energoefektivitātes pasākumi; daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts - nosacījumi un projekta realizācijas process; energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās - tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi; daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība; konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām, kā arī citi jautājumi.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā, konsultācijas var saņemt arī, rakstot uz e-pastu dzivosiltak@em.gov.lv vai zvanot: 67013240. Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. - 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija "Altum". Sīkāka informācija par programmu ir pieejama "Altum" mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Avots: www.salaspils.lv