Neraugoties uz to, ka no 2020. gada 1. Oktobra siltumenerģijas tarifs ir samazinājies par 12,7%, āra gaisa temperatūrai ir svarīga nozīme maksājuma lielumam par siltumu. Āra gaisa temperatūra ietekmē to, cik tiek patērēta siltumenerģija apkurei - jo aukstāka ziema, jo lielāks maksājums par apkuri.

2020. gada Decembrī vidējā āra gaisa temperatūra +0,6 °C, tā paša gada Novembrī +5,7°C.

Tātad Decembris bija par 5,1 °C grādu aukstāks nekā Novembris. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, patēriņš vidēji pieaug par 5%. Attiecīgi siltumenerģijas patēriņš Decembrī pieauga aptuveni par 25,5 % salīdzinot ar Novembri. Dienu skaits mēnesī arī ir būtisks – jo garāks mēnesis, jo vairāk tiek patērēts siltums.

Svarīgs faktors ir arī mājas iedzīvotāju komforta prasības iekštelpām – jo lielāku temperatūru vēlamies dzīvoklī, jo lielāks patēriņš. Kā piemēram, automatizētos siltummezglos ir iespēja iestatīt parametrus, ka nakts laikā temperatūra iekštelpās tiek samazināta par pāris grādiem, radot ietaupījumu līdz 5-10% mēneša ietvaros.

Ēkas energoefektivitāte jeb ēkas siltumnoturība būtiski var ietekmēt mājas patēriņu apkurei – jo lielāki zudumi caur ēkas fasādi (sienām), jumtu un pagrabu, jo lielāks patēriņš. Siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami zemāks tajās mājās, kurās ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ārsienu, pagraba un bēniņu/jumta siltināšana.

Atgādinām, ka SIA Salaspils Siltums piegādā siltumenerģiju līdz ēkai. Par siltuma patēriņa sadalījumu un regulēšanu ēkas iekšējā sistēmā atbild mājas apsaimniekotājs.

Pievēršam uzmanību, ka šī gada Janvāris solās būt aukstākais pēdējo trīs gadu laikā, līdz ar to siltuma patēriņi pieaugs.