2016. gada 6. aprīlī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 160, kas paredz kārtību, kādā tiek atbalstīta daudzdzīvokļu ēku atjaunošana. Šobrīd ir uzsākta arī noteikumu īstenošana, un atbildīgā institūcija ir akciju sabiedrība “ALTUM” (turpmāk “ALTUM”).

 

Noteikumu pamata mērķis ir palielināt energoefektivitāti dzīvojamā fondā – samazināt Latvijas iedzīvotāju izmantotās enerģijas apjomu, kas nepieciešama, lai sasildītu mūsu mājokļus. Šo noteikumu ietvaros nav paredzēts finansējums dokumentācijas izstrādei – energoauditam, tehniskajam apsekojumam un tehniskajam projektam. Šie līdzekļi māju īpašniekiem ir jāsarūpē pašiem, jo bez iepriekšminētās dokumentācijas nav iespējas iztikt, un Salaspils pašvaldības līdzfinansējums būs pieejams tikai pēc projekta realizēšanas.  Valsts atbalsta galvenais nosacījums – projektam jābūt ekonomiski pamatotam - sasniedzamiem enerģijas ietaupījumiem jānosedz visas radušās izmaksas divdesmit gadu laikā.

Valsts līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, sasniedzamie enerģijas rādītāji pēc projekta realizācijas. Aprēķinus veic sertificēts energoauditors, un rezultāti tiek apkopoti pārskatā, uz kuru pamata “ALTUM” nosaka atbalsta apmēru. Otrkārt, svarīgi ir noskaidrot, kur tiks iegūts finansējums – kredītiestādē (bankā) vai “ALTUM”. Lielāks atbalsts pieejams, ja finansēs kredītiestāde. Tomēr ir gadījumi, kad īpašniekiem bankas neizsniedz aizņēmumu, tāpēc “ALTUM” piedāvā arī kreditēšanas iespējas.

Pieredze rāda, ka mājās, kurās jau iepriekš ir veikti dažādi pasākumi (piemēram, gala sienu siltināšana, jumta vai bēniņu siltināšana u.c.), energoaudita  procesā veiktajos  aprēķinos sasniedzamie gala ietaupījumi ir zemāki. Tas ir saprotams, jo īpašnieki ir iepriekš ieguldījuši finanses, lai samazinātu savus siltumenerģijas rēķinus, un sākuma patēriņš aprēķinos jau ir samazināts. Diemžēl ēku īpašnieki, kas laika gaitā ir rūpējušies un ieguldījušies sava īpašuma uzlabošanā, šīs programmas ietvaros var pretendēt uz mazāka apmēra valsts atbalstu nekā ēkas, kuras neko nav iepriekš darījušas.  

Daudzas mājas ir rūpīgi veikušas siltummezglu regulēšanu, kas arī ir palīdzējis samazināt siltuma patēriņu. Dienas un nakts režīmu iestatīšana, mazāku temperatūru noteikšana, elektroenerģijas izmantošana – visi šie pasākumi ir samazinājuši mājas siltuma rēķinus, kas programmas aprēķinos nav pozitīvs aspekts, jo plānotais ieguvums nav tik liels kā ēkām, kas nav neko veikušas iepriekš.

“ALTUM” aprēķinos svarīgs ir arī uz pieteikuma iesniegšanas brīdi spēkā esošais siltumenerģijas tarifs. Daudzās pilsētās Latvijā, tai skaitā arī Salaspilī, siltumenerģijas tarifs ir atkarīgs no dabasgāzes cenas. Pēdējo desmit gadu laikā gāzes cena ir noslīdējusi uz viszemāko punktu, līdz ar to tarifi ir zemi, un aprēķinos iegūtais atbalsts ir mazāks nekā salīdzinājumā, piemēram, ar 2012. gadu.

Programmas īstenošanai ir noteikts termiņš ir 2022.  gads, un, iespējams, pēc tam īpašniekiem vairs nebūs pieejams atbalsts granta jeb “dāvinājuma” veidā. Tas nozīmē, ka pēc tam pilnīgi visas izmaksas būs jāsedz no “savas kabatas”, tāpēc šo iespēju nevajadzētu laist garām. Salaspilī ir jāmēģina realizēt tik projektu, cik vien iespējams saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Avots: www.salaspils.lv