Daudzdzīvokļu mājas Vītolu ielā 3 renovācija jau rit pilnā sparā! Projektu vada apsaimniekotājs Tilderu nami sadarbībā ar Salaspils Siltums. Būvdarbus veic augsti kvalificēti speciālisti. Uz doto brīdi projekta īstenošanā notiek fasādes siltināšana, jumta seguma atjaunošana un inženiertīklu – cauruļu nomaiņa pagrabā.

Māju renovācija ir svarīgs solis ne tikai ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā, bet arī mūža pagarināšanā. Lielākā daļa no daudzdzīvokļu mājām Salaspilī ir būvētas padomju laikā, un veicot renovācijas darbus, to kalpošanas laiks tiek pagarināts par desmitiem gadu. Atjaunošanas darbu gaitā, ārsienas vairs netiek laikapstākļu ietekmē bojātas – sals, lietus un citas dabas parādības vairs nespēj sabojāt to struktūru.

Renovācijas gaitā tiek siltinātas ne tikai sienas, bet arī bēniņi un lodžijas, kas ļaus būtiski samazināt rēķinus par apkuri.

Labākais veids kā parūpēties par savu kopīpašumu, ir lemt par mājas renovāciju. Veicot to, māja kļūst siltāka, drošāka un skaistāka!