2017.gada 15. novembrī Salaspilī notika seminārs par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.

Seminārā klātesošie varēja uzzināt par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu.

Seminārā piedalījās arī Salaspils novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļas speciālisti, stāstot par Salaspilī pieejamo atbalstu māju siltināšanai.

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. - 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1000 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Altum mājaslapā.

Māris Eliņš (Altum) informēja par ES fondu atbalsta iespējām līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu ēku renovācijai.
Andrejs Semjonovs (Salaspils siltina, SIA "Salaspils Siltums") stāsta par dzīvokļu īpašnieku iespējām izmantot uzņēmuma atbalstu ēku atjaunošanai. Semināra prezentācija ir apskatāma šeit.
Jeļena Reneslāce (Latvijas komercbanku asociācija,Luminor Latvija) informē par banku nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Semināra prezentācija ir apskatāma šeit.
Arnis Lelītis, NVO "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs". Semināra prezentācija ir apskatāma šeit.